panel słoneczny

Zmiany prawne, a fotowoltaika. O czym warto wiedzieć?

W związku z rosnącym zainteresowaniem Polaków fotowoltaiką, planowane są istotne zmiany prawne dotyczące tego sektora. Nowelizacje mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zwiększenie atrakcyjności ekologicznych źródeł energii. Dowiedz się, jakie konkretne regulacje wprowadza rząd oraz jak wpłyną one na przyszłość fotowoltaiki.

Nowe możliwości dla prosumentów

Rok 2023 to zmiany korzystne dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, tzw. prosumentów. Po pierwsze, zniesione zostaną dotychczasowe ograniczenia dotyczące mocy instalacji do 50 kW. Dzięki temu osoby prywatne będą mogły wybudować większe elektrownie słoneczne i czerpać korzyści z nadwyżek energii. Po drugie, zostanie wprowadzony nowy system rozliczeń – net metering plus. Pozwoli on na sprzedaż nadwyżek energii wyprodukowanej przez małe elektrownie słoneczne innym odbiorcom, co sprawi, że inwestycje w fotowoltaikę staną się jeszcze bardziej opłacalne.

Nasza firma, zapewniająca fotowoltaikę w Jaworznie, Katowicach, Krakowie, Olkuszu i okolicznych miejscowościach, zawsze udziela wszelkich informacji na temat obowiązujących przepisów i wprowadzanych zmian, szczególnie gdy bezpośrednio dotyczą one samych użytkowników instalacji.

Uproszczony proces inwestycyjny

Jednym z istotnych aspektów zmian w przepisach dotyczących fotowoltaiki jest wprowadzenie uproszczonego procesu inwestycyjnego. Najważniejszym elementem tego rozwiązania będzie zredukowanie wymagań dotyczących uzyskiwania pozwoleń na budowę instalacji, co przyspieszy realizację inwestycji. Ponadto, planowane jest uproszczenie procedury koniecznej do podłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej, co uczyni cały proces bardziej przejrzystym i mniej skomplikowanym.

Wsparcie dla sektora fotowoltaiki

W związku z planowanymi zmianami prawno-regulacyjnymi, rząd zapowiada również zwiększenie wsparcia dla sektora fotowoltaiki. Jednym z kluczowych elementów tego wsparcia będzie kontynuacja programu „Moja energia”, który obejmuje system dopłat do inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii). Ponadto, władze zamierzają wprowadzić nowe formy wsparcia, takie jak ulgi podatkowe czy system gwarantowanych cen energii dla producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.